Polityka Prywatności i RODO - MC Premium

Polityka Prywatności i RODO

Prywatność użytkowników

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies opisuje w jaki sposób dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w butiku internetowym MC PREMIUM, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). MC PREMIUM przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis. Gromadzone dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, danych niezbędnych do realizacji zamówienia on-line produktów MC PREMIUM.

Dostęp do serwisu

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów i usług oferowanych na stronie www.mc-premium.pl, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia w butiku on-line.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Monika Chwajoł, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MC PREMIUM, z siedzibą firmy w Krakowie przy ulicy Czeremchowej 2a; legitymująca się numerem NIP 945-179-36-39 oraz REGON 120297984.
 2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zakres przetwarzania przez Administratora danych

W przypadku zamówienia dokonanego poprzez stronę internetową www.mc-premium.pl, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres dostawy
 • Adres e-mail
 • Telefon

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych będzie realizacja zamówienia dokonana poprzez stronę www.mc1978.com

Czas przechowywania danych

W przypadku realizacji zamówienia dokonanego poprzez stronę internetową www.mc-premium.pl, Administrator będzie korzystał z danych osobowych Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży dokonanej poprzez niniejszą stronę internetową, w szczególności realizacji uprawnień Klienta dotyczących zwrotu lub reklamacji, wynikający z obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

Dodatkowo, Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

Dane mogą być również przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Przysługujące Klientom prawa

Klientom korzystającym z butiku internetowego MC PREMIUM, przysługują następujące prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców danych osobowych;
 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo cofnięcia zgody (W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Polityka Cookies

Witryny i strony internetowe MC PREMIUM mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy strony www.mc1978.com. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosowany jest jedynie w czasie sesji, do zapamiętywania następujących parametrów nawigacyjnych: czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji, stan rozwinięcia menu w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie. Po zakończeniu sesji zapisane informacje są usuwane.

Pliki cookies nie stanowią niebezpieczeństwa, gdyż nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce przyjmowania plików Cookies, jednakże może spowodować to utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych usług strony mc-premium.pl.

Postanowienia końcowe

MC PREMIUM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności: w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem Polityka Prywatności na stronie www.mc-premium.pl

Aktualna wersja Polityki Prywatności i cookies została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021.